شکوفه های خوشبختی
فعالیت های کلاسی ششم 

اما چه کنیم تا انشاء نوشتن دانش آموزان قوی شود...؟!

1-در تدریس درس انشاء روش گل آفتابگردون می تواند بزرگترین و مهمترین کمک را به کسانی بکند که به انشاء به دیده یک درس تخصصی نــگاه نمی کنند!این روش همان روش جزء به کل است!یعنی ما موضوع را وسط گـل آفتابگردون و موارد مهم و کلیدی مربوط به موضوع را داخل گلبرگ ها می نویسیم و بدین تــــــرتیب به دانش آموز در نوشتن انشاءکمک می کنیم.بــــــه طور مثال موضوع انشاء درباره ایثار...

ما کلمه ایثار را وسط گل آفتابگردون و مــــوارد مرتبط به آن مثل معنای لغوی ایثار-انواع مختلف ایثار مثل از خود گذشتگی یک مادر در قبال فرزندش-ایثار یک رزمنده برای وطنش-اجر وپاداش کسی که ایثار می کند(با توجه به روایات و احــادیث متعدد و موجود) رابیان می کنیم.قابل به ذکر است ما فرعیات و جزییات مـــــــوضوع انشاء را که در گلبرگ هابه صورت تیتروارنوشته شده است را می توانیم به شـــــکل کمک و راه اندازی فکر دانش آموز برای نوشتن مابقی انشاء انجام دهیم.شــــــــــک نکنید دیگر دانش آموزبه چند خط انشاء نوشتن اکتفاء نمی کند و قلـــــــــــــــم های بچه ها همچنان بر روی کــــــــــاغذ مشغول نقش آفرینی است!!

2-موضوع دیگری که می توانیم در روش تدریس درس انشاء از آن نام ببریم روش بدیعه پردازی است.بدیعه پردازی یعنی کار کردن انشاء به صورت پایه!!و این که تفکر خلاق برانگیخته شود.به طــــــــور مثال یک نقاشی روی تــــــخته کشیده شود- سپس توصیف گردد و سرانجام در قـــــــالب یک مــــــوضوع انشاء به دانش آموزان ارایه شود. یا ما داســــــتانی را برای دانش آموز تعریــــــــف می کنیم ودانـــــــــــش آموز برداشت خود را از آن موضوع بـــــــرایمان مــــی نویسد. مثلاً در مورد (بعثت) 15-10 تشبیه نوشته می شود دانش آموز قیاس می کند و ســـــر انجام یک تشبیه را برای انشاء می نویسد!! لازم به ذکر است که بــــــدیعه پردازی بیشتر در پــــایه های چهارم و پنجم اتفاق می افتد.

3-مورد دیگری که می تواند منجر به نوشتن انشایی خوب از ســوی دانش آمــوزان شود اینست که ما ابتدا خوراک ذهنی را از طریق ارایه داستان ها- احــادیث و اشعار مرتبط به موضوع در مقدمه کلاس ارایه دهیم.اگرفضای موضوع,زیاد انــتزاعی نبود  دانش آموز رابه شکل حضوری درگیرموضوع کنیم.مثلاُ اگرموضـوع درمورد درخت

بود حیاط مدرسه با درختانی که دارد می تواند سوژه خوبی برای تدریس درس انشاء درخارج از کلاس باشد...هم چنین یک هفته قبل از نوشتن انشاء,موضــــــــــوع را با دانش آموز مطرح کنیم تا بدین شکل دانش آموز در مـواجهه و سوالاتی که از والدین می کند هم چنین با استفاده از کتاب ها و مجلاتی که احیاناً در محیط خانه یا مـــدرسه نسبت به موضوع می یابد ویا از طریق اینترنت...همه و همه را به انــــــــــــباری پر برای نوشتن خود تبدیل کند!!

4-چون دانش آموز ابتدایی به محض ورود به کلاس اول به جزییات درس فـــــارسی نزدیک و نزدیک تر می شود پس بهترین فــــــــرصت است تا در سالهای بعد, مبانی و اصول یک نگارش صـــــــحیح همراه با بکاربستن درست فعل-فاعل-مفعول –نقطه و ویرگول و علایم تعجب و پرسش و... را برای او مــــــــــهیا کنیم تا در ســــــالهای بالاتر ( بخصوص برای نوشتن یک انشای ساده) مشـــــــــــــکلی در نگارش نداشته باشد.مشـــــکلی که امروزه در بزرگـــــسالان ما هم دیده می شود که عــــــــــلی رغم داشتن مدارک دانشگاهی,در ارایه حتی یک درخواست ساده اداری  به لــحاظ رعایت فن نگارش و قواعد ادبی ,عاجز و ناتوانند!!!

5-ما می توانیم خوب صحبت کردن را هم به دانش آموزان از همـــــان ابتدای کار یاد دهیم.  در واقع خوب صحبت کردن تأثیر مستقیمی در خوب نوشتن دارد. زمــــانی که اعتماد به نفس دانش آموز بالا می رود- اســــــــــترس کم می شود-قدرت تکلم و فن بیان(بخصوص فی البداهه سخن گفتن )افزایش پیدا می کند!

امروزه شاید پشت میکروفون رفتن و سخنرانی کردن برای خــــیلی از ما معلم ها در مدرسه به معضلی اساسی تبدیل شده است!آن گاه که به بهــــــــــــانه های مختلف از ایستادن پشت تریبون طفره می رویم و این مسؤولیت رابه مــدیر که در واقع (توفیق اجباری همیشه در جمع صحبت کردن را دارد)می دهیم!!

[ سه شنبه ششم تیر ۱۳۹۱ ] [ 16:23 ] [ اکرم اختر ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

با سلام خدمت بازدیدکنندگان محترم، من معلم پایه ی ششم از کاشان هستم.به امید آنکه به یاری شما گام های موثری در آموزش و پیشرفت آینده سازان ایران اسلامی بردارم.
امکانات وب